Domowy Kościół

Zapraszamy do utworzenia grupy kilku /zwłaszcza młodych/ rodzin spotykających się na wspólnej formacji) na terenie naszej parafii.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Zainteresowanych prosimy o osobisty kontakt z ks. Tomaszem Kopiczką lub mejlowy z (podeślemy pod właściwy adres)
Więcej informacji: