Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 2019

Zainteresowanych informujemy:

1. Uroczystość Pierwszej Komunii Św. będzie miała miejsce w sobotę, 18 maja o g. 11.00.

2. Spotkania przygotowujące dla dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) w każdą III sobotę miesiąca o godz. 10:00 (październik – I sobota, czyli 6 października)

3. Warunkiem przygotowania do I Komunii św. jest:

  • Oświadczenie rodziców złożone na piśmie u ks. Marcina, s. Elżbiety i p. Marty (ostateczny termin zgłoszenia – 6 października br.) – POBIERZ PLIK DO DRUKU,
  • Dostarczenie metryki chrztu dziecka, jeśli było chrzczone poza nasza Parafią – termin ostateczny: 30 października br. Jeśli dziecko nie było chrzczone należy to zgłosić do ks. Marcina (najpóźniej do 30 października.

4. Dzieci, których rodzice mieszkają poza naszą parafią, muszą mieć pozwolenie z parafii zamieszkania.

5. Prośba o:
– wspólną modlitwę w domu,
– rozmowy o Komunii św.,
– udział w katechezie – zainteresowanie rodziców,
– zgłaszanie ew. problemów (księdzu, katechetce)
– modlitwę różańcem w październiku w kościele (wtorek i czwartek g. 16.00)

6. Obecność na Mszach św. w każdą niedzielę i Święto kościelne (notesy)

7. Składki (100 zł na książeczki, różańce, obrazki, kwiaty, dekoracje) najlepiej do spotkania w grudniu – zbierają Rodzice w klasach (szkoły nr 80 i nr 352) lub ks. Marcin (inne szkoły).

8. Odpowiedzialnymi za przygotowanie do I Komunii św. są:

ks. prałat Jan Szubka (proboszcz Parafii), ks. Marcin Piecyk, s. Elżbieta Zakrzewska,  p. Marta Jastrzębska

 


O NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
Z potrzeby serca czy z obowiązku? O niedzielnej Mszy Świętej
Msza – obowiązek czy przywilej
Katechizm Kościoła Katolickiego o III przykazaniu Bożym