Przeskocz do treści

Powołania do Służby Bożej

Módlmy się za osoby powołane z naszej wspólnoty parafialnej do szczególnej służby Bogu oraz o nowe powołania.
Modlitwa papieża Pawła VI o powołania kapłańskie i zakonne

 O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddanie się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

Powołania żeńskie

s. M. Monika Kuczyńska CSC (katarzynka)

S. Monika należy do Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (tzw. katarzynki), której siostry posługują w naszej parafii.

W 2010 r. ukończyła archidiecezjalne Studium Kształcenia Organistów i ukończyła muzykologię na UKSW. W naszej parafii pełniła funkcję organistki, zajmowała się także scholą dziecięcą oraz układaniem kwiatów.

Obecnie jest organistką i dyrygentką chóru w Świętej Lipce.

s. M. Letycja CSC (katarzynka)
Małgorzata Krusińska w 1994 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. W zgromadzeniu przyjęła imię Letycja. Obecnie pracuje w Siemkach w domu dla dziewcząt uzależnionych od narkotyków. Jest specjalistą terapii uzależnień.
Wspólnota "Razem łatwiej":
www.wspolnotarazemlatwiej.pl
s. Anna Galewska SM (szarytka)

S. Anna należy do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Siostry z tego zgromadzenia nazywane są popularnie szarytkami (z fr. charite  [szarite] - miłosierdzie).

Siostry szarytki:
www.szarytki.pl

s. Katarzyna od Najświętszej Eucharystii OCD
(Katarzyna Kotońska) - karmelitanka bosa

S. Katarzyna należy do Zakonu Karmelitanek Bosych (żeńska gałąź zakonu karmelitów).

Karmelitanki Bose w Polsce:
www.karmel.pl/mniszki

s. Monika od obecności Bożej i Matki Bożej Bolesnej OCD
(Monika Brojewska) - karmelitanka bosa

S. Monika należy do Zakonu Karmelitanek Bosych (jedna z żeńskich gałęzi zakonu karmelitów).

Karmelitanki Bose w Polsce:
www.karmel.pl/mniszki

s. Łucjana Kiełczewska (karmelitanka Dzieciątka Jezus)

S. Łucja należy do zakonu Karmelitanek Dzieciątka Jezus (jedna z żeńskich gałęzi zakonu karmelitów). Cecha specjalną Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest dążenie do doskonałej miłości i zjednoczenie tejże miłości z Bogiem, opierając się na drodze Dziecięctwa duchownego, na Dziecięctwie Bożym.

Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Polsce:
www.karmelitanki.pl

Powołania męskie

Kapłani:
ks. Marek Sawicki SDS (salwatorianin)

Kapłan ze zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Formował się w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Obornik śląskich. Święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja 2018 r. z rąk ks. bpa Adama Wodarczyka w Bazylice Mniejszej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebinii k. Krakowa.

W naszej parafii wcześniej angażował się m.in. w śpiew scholi młodzieżowej oraz uczestniczył w spotkaniach grupy studenckiej.

Obecnie posługuje jako wikariusz w Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy.

ks. Marcin Szuppe

Ks. Marcin otrzymał święcenia diakonatu 17 maja 2009 r., zaś kapłańskie (z rąk ks. abp. Kazimierza Nycza) dn. 22 maja 2010 r. Po święceniach prezbiteratu posłany do parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie (dekanat śródmiejski) najpierw jako wikariusz, od 2011 roku jaki rezydent (ze skierowaniem na studia muzyczne) z zamieszkaniem w tej samej parafii. Od sierpnia 2014 roku pełni funkcję rezydenta w parafii Dobrego Pasterza na Woli.

Przed pójściem do seminarium diecezjalnego uzyskał tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pięć lat pełnił posługę organisty w parafii pw. Św. Krzysztofa w Warszawie. Okazyjnie ubogacał swą grą i śpiewem liturgię w naszej parafii.

ks. Antoni Kieniewicz (semianarium misyjne Redemptoris Mater)

Ks. Antoni ukończył seminarium misyjne Redemptoris Mater w Warszawie na Młocinach. Pod koniec października 2009 r. przyjął święcenia diakonatu, zaś dn. 22 maja 2010 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Kazimierza Nycza. Jako neoprezbiter był posłany do parafii św. Aleksandra w Warszawie (dekanat świętokrzyski) Od sierpnia 2013 r. posługuje w ramach Drogi Neokatechumenalnej.
Przeczytaj świadectwo zamieszczone w wywiadzie z ks. Antonim.

ks. Kamil Nowacki
Ks. Kamil przyjął święcenia kapłańskie dn. 24 maja 2009 roku -  w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a za razem w dzień wspomnienia patronki parafii - Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jest magistrem teologii z zakresu historii Kościoła. Pierwszą parafią ks. Kamila jest par. pw. Św. Zygmunta w Słomczynie, ... . Od 2013 roku jest wikariuszem w par. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczenniczki w Leoncinie.
o. Piotr Kieniewicz (marianin)
Kapłan Zgromadzenia Księży Marianów. Obecnie rektor Domu Studiów pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lublinie.
o. Jakub Zarzycki (paulin)

O. Jakub do Zakonu Paulinów wstąpił we wrześniu 1993 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2000 w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego na Jasnej Górze. Od 2000 roku przebywa w Niemczech, gdzie pełni posługę duszpasterską wśród Niemców. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Seweryna i św. Gertrudy w Passau oraz przeorem klasztoru paulińskiego Maria Hilf w Passau. (diec. Passau)

ks. Jarosław Stolarczyk
Ks. Jarosław urodzony w 1967 roku w Warszawie. Wyświęcony 28 maja 1992 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kard. Józefa Glempa.  Magister teologii w zakresie historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w 1992. Wikariusz: par. św. Mikołaja w Grójcu, par. Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie, par. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Ursusie, par. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławie. Od sierpnia 2012 roku wikariusz parafii św. Ignacego Loyoli na Placówce.
19 czerwca 2017 roku mianowany przez ks. kard. Kazimierza Nycza proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu w dekanacie piaseczyńskim.
o. Rafał Kwiatkowski (franciszkanin)

O. Rafał Kwiatkowski od lipca 2012 przebywa w klasztorze w Zamościu.

Imieniny obchodzi 24 października.

o. Marek Filipek (misjonarz Miłości Matki Teresy z Kalkuty)

O. Marek obecnie jest posłany na misję w Kenii.

ks. Robert Długosz
Kapłan diecezji warszawsko-praskiej urodzony w 1964 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Obecnie jest wikariuszem w parafii Św. Faustyny w Warszawie (Diecezja Warszawsko-Praska).