Dojeżdżają i wspierają w duszpasterstwie

ks. dr hab. Tomasz Stępień

Ks. Tomasz jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego externallink i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym externallink w Warszawie, mieszka na Dewajtis i w niedziele pomaga w pracy duszpasterskiej.

Imieniny: 7 marca, za patrona obierając sobie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła .

 
 
 
 
 
 
 

ks. Marek Ruciński

Ks. Marek formuje się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym externallink w Warszawie. Pomaga w naszej parafii, przy okazji odbywając praktyki duszpasterskie.

Imieniny: 25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty .