Zespół charytatywny „CARITAS”Zespół Caritas Parafii
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
ul. Conrada 7, 01-923 Warszawa
tel. 720 325 716

(w dniach i godzinach pracy zespołu)

 

Na podstawie inicjatywy ks. prał. Jana Huryna, decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej z dn. 4 lipca 2007 r. zgodnie ze Statutem Caritas A.W. powołany został do istnienia Parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie przy ul. Conrada 7. Zespół wykonuje zadania wskazane instrukcją Konferencji Episkopatu Polski z dn. 30 listopada 1989 r. o pracy charytatywnej parafii, a także czerpie inspirację i wzory z działalności charytatywnej i społecznej prowadzonej na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Zespół „CARITAS” organizuje m.in.:

  • w 2. sobotę każdego miesiąca w godz. 13.00-16.00 comiesięczne akcje charytatywne. W ramach tych akcji osobom znajdującym się w potrzebie rozdawana jest odzież, obuwie, zabawki dla dzieci oraz inne drobne przedmioty użytku domowego, podarowane wcześniej przez członków naszej parafii. W miarę posiadania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej rozdawana jest także żywność pochodząca z darów Caritasu.
  • W każdy piątek w godz. 15.00-17.00 odbywają się cotygodniowe dyżury członków zespołu. W czasie dyżurów przyjmowane są dary od naszych parafian, które następnie rozdawane są osobom, którym mogą się one przydać. Tego dnia mogą również zgłaszać się osoby potrzebujące, które nie mogły wziąć udziału w comiesięcznych akcjach charytatywnych.
    W tym miejscu prosimy ofiarodawców, aby przez szacunek dla osób w przyszłości obdarowanych, a także obsługujących, dostarczali wyłącznie odzież (bez bielizny osobistej), obuwie i zabawki w dobrym stanie (tj. niezniszczone i czyste). Można też po uprzednim uzgodnieniu ofiarować drobne przedmioty użytku domowego – również nieuszkodzone i sprawne technicznie.
  • Prowadzimy też akcję pośredniczenia między ofiarodawcami a osobami potrzebującymi pod hasłem: „Jeśli masz jakiś przedmiot użytku domowego, który chciałbyś ofiarować komuś potrzebującemu – zgłoś ten fakt u nas. My pomożemy Ci znaleźć osobę, której może być on potrzebny„.
  • Każdego roku z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia rodzinom niezamożnym oraz osobom samotnym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym, szczególnie będącym w sędziwym wieku, rozdawane są żywnościowe paczki świąteczne, a dzieciom tych rodzin także zabawki i słodycze.
  • W ramach akcji dożywiania dzieci z ubogich rodzin na koszt parafii w szkole wydawane są codziennie bezpłatne obiady, które niekiedy stanowią podstawowy posiłek dziecka.
  • Niezamożnym rodzinom, szczególnie posiadającym więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym, pomagamy poprzez udzielanie zapomóg na pokrycie części kosztów tzw. wyprawek szkolnych.
  • W ramach wypoczynku letniego zapewniamy tym rodzinom możliwość uzyskania (po cenie ulgowej) skierowań na kolonie letnie dla dzieci organizowane przez Caritas naszej archidiecezji.


W rubryce o numerze 124 wpisuje się konkretną kwotę, będącą 1% należnego podatku.