Grupy i wspólnoty działające przy naszej parafii

Liturgiczne Zespoły Śpiewacze

Liturgiczna Służba Ołtarza

Bibilijne

Modlitewno-formacyjne

Charytatywne

Grupy doradcze

  • Rada Parafialna
  • Duszpasterska Rada Parafialna

Do niedawna istniejące: