35 rocznica powstania naszej Parafii

Jesienią przypada 35 rocznica powstania naszej Parafii.

We wrześniu 1982 r. ks. Jan Huryn odprawił pierwszą Mszę św. na placu, na którym znajduje się kościół. Kilkanaście dni później – 2 października – biskup Jerzy Modzelewski poświęcił pierwszy krzyż, który stoi przy dzwonnicy. W tym roku mija więc od tego wydarzenia 35 lat. Z tej racji w niedzielę, 1 października Jego Ekscelencja ks. bp Józef Zawitkowski odprawi o g. 13.00 Mszę św. dziękczynną. Już dzisiaj na ten piękny Jubileusz serdecznie wszystkich zapraszamy.

Obecny rok obfituje w naszej parafii w liczne okrągłe rocznice i jubileusze. Warto przypomnieć, że przeżywaliśmy już:

  • 15 stycznia – 60 rocznica urodzin Ks. Prałata Jana Szubki, naszego Proboszcza,
  • 11 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 18:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za 35 rocznicę święceń kapłańskich oraz 10 rocznicę pobytu Ks. Proboszcza na Chomiczówce,
  • 6 sierpnia przeżywaliśmy 10 rocznicę śmierci Ks. Prałata Jana Huryna – pierwszego proboszcza i budowniczego naszej świątyni.

Zachęcamy do modlitwy i dziękczynienia Panu Bogu!