MENUMENU
Dziś w Liturgii

Bieżące informacje duszpasterskie

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie dotyczące danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i obowiązku ich przestrzegania informujemy, ze świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie oraz, w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie, zgodnego z prawem pełnomocnictwa udzielonego przez w/w osoby.
Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, świadków ślubu czy bierzmowania, zaświadczeń o religijności itp.)
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą być wydawane krewnym, spadkobiercom oraz innym osobom, które wykażą interes prawny.
Przy załatwianiu wszelkich formalności konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

24 maja to uroczystość naszej Patronki i jednocześnie odpust w naszej Parafii.

W tym roku w tym dniu przypada także ustanowione przez papieża Benedykta XVI święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dlatego podczas Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za ofiarę Jezusa Chrystusa oraz za wszystkich powołanych do Służby Bożej.

Msze św. tego dnia będę odprawione wg porządku dnia powszedniego: 6:30, 8:00, 18:00 (z nabożeństwem majowym) i 19:00 oraz dodatkowo o 10:00 (w intencji osób chorych i samotnych).

O godz. 19:30 zapraszamy do dolnego kościoła na Wieczór z Jezusem.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania

Spotkanie grupy ks. Piotra odbędzie się 27 maja (niedziela) o godz. 17:00 w sali przy kancelarii.